CZYSZCZENIE WENTYLACJI - Nowy projekt 2

Idź do spisu treści

Menu główne:

CZYSZCZENIE WENTYLACJI

SERWIS
CZYSZCZENIE WENTYLACJI
Urządzenia wentylacyjne służą do wymiany powietrza w pomieszczeniach. Dzięki systemom wentylacyjnym powietrze wewnątrz pomieszczeń jest cały czas świeże, pozbawione zanieczyszczeń i pozwala na komfortowe eksploatowanie danych budynków czy obiektów. Jednak aby systemy wentylacyjne mogły poprawnie funkcjonować muszą być w odpowiednim stanie technicznym. Duże znaczenie ma przy tym regularne i kompleksowe czyszczenie wentylacji.
Oferta czyszczenia wentylacji obejmuje:
 • Ocenę stanu systemów wentylacyjnych i wybór optymalnego sposobu czyszczenia (badanie poziomu zanieczyszczeń)
 • Mechaniczne czyszczenie wentylacji
 • Dezynfekcję wentylacji
 • Odgrzybianie wentylacji
 • Czyszczenie wentylacji sprężonym powietrzem
 • Wykonanie otworów oraz montaż klap rewizyjnych w kanałach wentylacyjnych
 • Pomiary wydajności wentylacji (wydajności przepływu powietrza w kanałach systemu wentylacyjnego)
 • Badania mikrobiologiczne
 • Inspekcję służącą weryfikacji wykonanych prac (raport o efektach prac, stan przed i po czyszczeniu)
 • Inspekcję i przegląd kanałów wentylacyjnych (okresowe badania i sprawdzanie kanałów wentylacyjnych oraz innych elementów systemu wentylacyjnego)
W ramach usługi Usługi czyszczenia wentylacji wykonywane są następujące czynności:
 • Czyszczenie kanałów wentylacyjnych
 • Czyszczenie centrali wentylacyjnych
 • Czyszczenie wentylatorów
 • Czyszczenie elementów wentylacji innego typu
 • Kompleksowe czyszczenie systemów wentylacyjnych
 • Czyszczenie systemów wentylacyjnych w kuchniach
Korzyści z systematycznego czyszczenia wentylacji:
 • Likwidacja zanieczyszczeń mogących negatywnie wpływać na samopoczucie i zdrowie użytkowników – bakterie, grzyby, kurz, pyły, itp.
 • Pozytywny wpływ na jakość powietrza w wentylowanym pomieszczeniu.
 • Optymalizacja działania systemów wentylacyjnych – poprawa parametrów, możliwość osiągnięcia maksymalnej wydajności.
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii urządzeń wchodzących w skład systemów wentylacyjnych.
 • Oszczędność energii wynikająca z bezproblemowej pracy urządzeń.
Oferowane usługi wykonywane są wyłącznie przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, posiadających odpowiednie uprawnienia i dysponujących specjalistycznym sprzętem najwyższej jakości. Do czyszczenia używane są środki z atestem PSH.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego