NAPRAWA KLIMATYZACJI - Nowy projekt 2

Idź do spisu treści

Menu główne:

NAPRAWA KLIMATYZACJI

SERWIS
NAPRAWA KLIMATYZACJI 
Oferta naszej firmy obejmuje naprawę urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych szeregu bardziej lub mniej popularnych marek. Swoim klientom proponujemy naprawę oraz remont instalacji klimatyzacyjnej, wymianę poszczególnych elementów lub całości instalacji. Poza tym proponujemy wymianę czynnika chłodzącego na nowoczesne czynniki ekologiczne. Dzięki bogatemu zapleczu technicznemu i zatrudnianiu doświadczonych serwisantów jesteśmy w stanie przeprowadzić każdy rodzaj naprawy klimatyzatora.
Do najczęstszych usterek, z jakimi mamy do czynienia w przypadku systemów klimatyzacyjnych możemy zaliczyć:
  • Niewłaściwa praca lub wyłączanie się urządzenia – zablokowanie przepływu powietrza przez wymiennik ciepła. Może to być spowodowane niewłaściwą eksploatacja, czyli zbyt blisko postawionymi meblami lub powieszonymi zasłonami. Inną przyczyną jest nadmierne zabrudzenie filtra.
  • Głośna praca  – zatarcie łożysk silnika lub wentylatora. Bardzo częstym powodem tego typu awarii jest praca urządzenia w bardzo zapylonym środowisku. Na przykład w czasie remontu mieszkania.
  • Złe parametry pracy – niemożność uzyskania odpowiedniej temperatury jest często spowodowana ubytkiem substancji chłodzącej lub częściowym zablokowaniem elementu rozprężonego.
  • Brak możliwości kontroli nad urządzeniem – częstą przyczyną jest awaria układu sterowania. Układy elektroniczne mogą ulec awarii na przykład w wyniku wyładowań atmosferycznych czy skoków napięcia w sieci.
  • Awaria pilota– warto sprawdzić czy mamy sprawne baterie. Pilot ulega często awarii na skutek nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem, upadku, zgniecenia czy zalania.
  • Awarie mechaniczne urządzeń – awaria wentylatora, silnika i innych elementów mechanicznych występują na skutek zużycia materiału lub złej eksploatacji. Mowa tu o braku odpowiedniej konserwacji, regularnego czyszczenia czy zbyt długiej pracy w zapylonej atmosferze.
  • Awarie ogólne, złe funkcjonowanie i wyłączanie się urządzenia – może to być spowodowane nieodpowiednią instalacją. Warto na to zwrócić uwagę zwłaszcza przy samodzielnej instalacji. Zły montaż może powodować na przykład awarię sprężarki. Tego typu wady montażowe wychodzą często na jaw niestety dopiero po dłuższym okresie eksploatacji.
  • Urządzenie nie włącza się wcale lub włącza się częściowo – przyczyną może być przepalenie ważnych elementów jak sprężarka czy silnik wentylatora. Warto również sprawdzić bezpieczniki. Urządzeń tego typu wymagają własnego przewodu zasilającego wyposażonego w bezpieczniki. Same urządzenia również mogą mieć wbudowane bezpieczniki.
  • Nagłe wyłączenie – powodem może być wyłączenie lub zanik napięcia. Jeżeli urządzenie nie ma funkcji automatycznego restartu należy je ponownie uruchomić ręcznie.
  • Nieprzyjemny zapach– przyczyną może być zanieczyszczenie całości instalacji lub jednego z jej elementów.

Jeżeli zaobserwujemy dziwną czy też niesatysfakcjonującą pracę systemów klimatyzacyjnych możemy samodzielnie wykluczyć kilka przyczyn. Warto dokładnie przeczyścić i zdezynfekować urządzenie. Samodzielnie możemy dokonać oględzin i ocenić czy nie mamy do czynienia z uszkodzeniami mechanicznymi. Warto też sprawdzić bezpieczniki. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie awarii profesjonalistom. Nasza firma oferuje profesjonalny montaż, serwis oraz usuwanie wszelakich awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego